Gravearbejde stikledningjeg bestiller herved entreprenør Jens Jørgensen til af udføre gravearbejdet vedrørende stikledningen på min adresse.
Jeg accepterer samtidig, at varmeværket videregiver mine kontaktoplysninger til entreprenørfirmaet.
Gravearbejde faktureres til timepris efter medgået tid.