Gravearbejde stikledningjeg bestiller herved entreprenør Jens Jørgensen til af udføre gravearbejdet vedrørende stikledningen på min adresse.
Jeg accepterer samtidig, at varmeværket videregiver mine kontaktoplysninger til entreprenørfirmaet.