Ny prisjustering
pr. 15. december 2022På grund af de stigende el- og brændselspriser ændres varmeprisen som følger:


Variabel afgift forhøjes med kr. 162,50 til kr. 625,00 pr. MWh. Fast afgift forhøjes med kr. 4,00 pr. m2 boligareal.


Da prisjusteringen kræver 3 måneders varsel, får den forhøjede pris alene virkning i perioden 15. december 2022 til 31. marts 2023, hvilket bevirker en forhøjelse af a'contobetalingen pr. 1. januar 2023 med 35%.Kontakt osØstbirk Varmeværk a.m.b.a.
Industrivej 9
8752 Østbirk

CVR 15 56 73 17

tlf. 7578 1490
mail: mail@ostbirk-varme.dk

Bank: Sparekassen Kronjylland - 6128 9040533734